Word die groot vyf bedreig?

Aangebied deur Netwerk24

MET Mia Spies

Buiten vir die ANC wat sedert 1994 die septer in Suid-Afrika swaai, is daar ook enkele partye uit opposisie-geledere wat die speelveld oorheers. Wat gaan die topvyf-partye doen om steeds aan kiesers hoop te gee?

Afrikaans en Engels • Gesin • 60 min.
Gratis
28 Maart, 12:30
Netwerk24-feeskafee

Het jy al gekyk na:

Mia Spies vra verskeie partye of daar plek is vir Afrikaanssprekende kiesers in hul party. Sy fokus ook op wat die partye doen om inklusief ...
Die kunste het gedurende apartheid standpunt ingeneem en ’n groot rol daarin gespeel om mense bewus te maak van die ongeregtighede. Hoe het dit in ...
Dis ’n eerste: ’n Afrikaanse boek oor diensplig deur ’n vrou geskryf en daarby is sy in haar dertigs. Agterop Anelia Heese se boek word ...